VII.1. Потенциал за шест линии

Наличната железопътна инфраструктура, както и предвидената от НКЖИ нова такава с изпълнението на ремонта на жп възел София, позволява със сравнително малка инвестиция да се реализира транспортен план за градска железница от общо шест линии, свързващи основните населени места в Софийската агломерация.

В краткосрочен план функционирането на градската железница на София може да започне с три линии: 

  • Перник – Централна жп гара – Казичене с интервал на движение от 30 минути;
  • Своге – Централна жп гара – Казичене – Ботунец с интервал на движение от 60 минути;
  • Банкя – Централна жп гара – гара Елин Пелин с интервал на движение от 30 минути.

Инфраструктурата за тези линии съществува и сега. Необходимо е само изграждането на няколко спиркови перона и прилежаща инфраструктура за пешеходен достъп, интермодални терминали и буферни паркинги.

С тези 3 линии е възможно да се осигури интервал от 15 минути между гара Казичене и Централна жп гара София, което на практика е равностойно на нова линия на метрото.

Основната финансова тежест по въвеждането ѝ ще бъде закупуването на подвижния състав. Един адекватен за нуждите на Софийската агломерация влак с дължина 42 метра и превозен капацитет от 123 седящи и около 180 правостоящи пътника струва между 3 и 4 милиона евро според конфигурацията си. За правилната експлоатация на системата градът ще има нужда от минимум 20 състава или инвестицията за подвижен състав ще е около 80 милиона евро. Съществуват редица финансови инструменти, позволяващи на общината да кандидатства за безлихвен или нисколихвен кредит, например от ЕБВР.

В дългосрочен план железницата може да се разраства с още линии, като имаме готовност да предложим за анализ още три:

  • Сливница – гара Елин Пелин с интервал на движение от 30 минути;
  • Банкя – Биримирци – гара Подуяне – Казичене с интервал на движение от 30 минути;
  • рингова линия Яна – Централна жп гара – Яна с интервал на движение от 30 минути.

За да е безпроблемен този процес на разширение на мрежата ще настояваме пред НКЖИ с реконструкцията на жп възел София инфраструктурата да е адаптирана за нуждите на пълния обхват на планираната железница.