VII.2. Тарифни зони за пътуване в Софийската агломерация

Всяка столица е притегателен център за хора и бизнес. Това означава, че хора, които не живеят в Столичната община, ще пътуват всеки ден до нея, защото там е работното им място, училището или университета им. Ако София не предлага адекватна алтернатива на личния им автомобил, те ще идват в града с него.

Оформянето на тарифни зони и маршрутна схема на обществен транспорт, обхващащи околните общини, е мярка против концентрирането на приходящи автомобили в инфраструктура, която и без друго е недостатъчна.

Ще работим за оформянето на три тарифни зони, обхващащи разположените около София общини и предлагащи динамична и достъпна схема за издаване на карти за градския транспорт, както и на схема за тарифиране по време, приложима при пътуване между зоните. Ще предложим обща транспортна схема със съседните на Столичната общини и оформяне на бързи и удобни, напълно интегрирани в градския транспорт автобусни линии, достигащи Елин Пелин, Костинброд, Рударци и др.