IV.5. Таксита и споделена мобилност

Таксиметровият превоз е част от индивидуалния градски транспорт на София. Една от най-видните характеристики на бранша в столицата са нерегламентираните таксита, които злоупотребяват с клиентите, надписват цените над допустимите в закона, не плащат данъци и не разполагат с разрешение за извършване на таксиметров превоз. Нехайството на институциите по въпроса ощетява не само клиентите и редовните представители на бранша, но и общинския и държавния бюджет. Сегашният брой таксита в София, включващ и нелегалните, далеч надхвърля установената практика в други европейски столици, а цените са дъмпингови.

Ще работим в посока драстично намаляване на нелегалните таксита чрез постоянен контрол върху дейността им.

Това ще доведе до нормализация в пазара, увеличаване на приходите на изрядните компании и най-важното – ще сложи край на измамите с клиенти. Ще разработим и план за нови такси стоянки, който ще бъде съгласуван с всички оператори. След постигане на съгласие с тях за локациите ще пристъпим към изграждането им, но и строго ще санкционираме спирането извън тях.

За да намалим зависимостта от личните автомобили и мотивите за притежаване на такъв, ще стимулираме развитието на споделената мобилност, особено през компании, предлагащи екологичен превоз.

Това не се отнася само за фирми за електромобили под наем, като Spark, но и за компании, заинтересовани от предоставянето на различни типове електромобилност като велосипеди, тротинетки и скутери. Подобни алтернативни форми на придвижване улесняват трафика в града и могат да направят София по-приятно и екологично място за живот. Затова активно ще търсим доказали се международни компании, които да въведат в София системи за споделена мобилност, каквито вече има в повечето европейски столици.