VI. Метро, растящо с града

Метрото в София стана незаобиколим фактор в планирането на градския транспорт. Развитието му обаче измести фокуса от наземните линии, които биваха закривани, интервалите им – увеличавани, а скоростта им – намалявана. Това трябва да се промени. Със завършването на третата линия (М3) до кв. Горна баня метромрежата на София вече ще е достатъчно развита и ще осигурява важните висококапацитетни бързи връзки на всички големи жилищни комплекси с центъра.

През последните години увлечението на столичната администрация да обещава строителство на метро навсякъде предизвика придвижването на проекти за удължението му в райони, където натоварването му е далеч под минимално необходимото. Строителство на метро през квартали, където няма достатъчно пътници за такова, е инвестиция, която не може да бъде оправдана. Разходите за експлоатация на метрото са многократно по-високи, отколкото за всеки друг вид градски транспорт. Затова е изключително важно то да се строи тогава, когато са изчерпани всички останали възможности.