VI.3. Удължаване на М3 на север

Искаме София да се развива на север, както и да се осигури работещ механизъм за пренасочване на инвеститорския интерес от южните квартали. Затова ще инициираме градоустройствена процедура за проектиране и залагане на М3 в ново трасе, преминаващо източно от Левски Г и насочващо се към Северната скоростна тангента, където ще създадем нов квартал. Така метрото ще е фактор в градообразуването – потенциал, който досега бе използван механично без предварително поставени цели.

Трасе на М3 на север от Хаджи ДИмитър през Левски Г към новия квартал, който предлагаме - Нова София
Искаме метростанциите да са удобни за жителите на кварталите,
но и съобразени с бъдещото развитие на града

С новия проект ще коригираме разположението на станциите, като заложим станция до пътен възел Витиня с изходи и на трасето на бъдещата Товарна тангента, както и ще преместим метростанцията в ж.к. Левски в средата на комплекса. Така ще осигурим връзката между М3 и северната дъга на ринговия трамай, а комплексът ще се обслужва от общо три станции.