Нова автобусна линия 194: Левски Г – Студентски град

Един от първите проекти за развитие на градския транспорт, с който ще се заемем, е предложение за нова автобусна линия 194. Тя значително ще подобри обслужването с градски транспорт на пренебрегваните северни и източни райони на София. Общото за кварталите Левски, Сухата река, Гео Милев и Слатина е, че са сред най-изолираните територии, откъснати от останалите части на София, заради съществуващия жп ареал, бул. Цариградско шосе и липсващите пробиви на булеварди като Източна тангента.

Мрежата на градския транспорт в района е остаряла и не отговаря на днешните нужди, като съществуващите линии правят връзка с центъра, където е и единствената възможност за прекачване.

Целта на новата линия е да осигури директна връзка между съседните жилищни квартали, на 10 минутен интервал, без необходимост от навлизане в градския център. Маршрутът ѝ е планиран така, че да намали зависимостта от личните автомобили и да даде необходимите връзки периферия-периферия по оста север-юг. Линия 194 ще свързва големи интермодални точки като бул. Цариградско шосе, метростанция Г. М. Димитров и автостанция Гео Милев. Също така, ще улеснява достъпа на големи квартали както Левски, Сухата река, Гео Милев и Слатина до метрото. Тя ускорява и улеснява пътуването до Младост и Бизнес парка, като райони с най-голяма концентрация на работни места и ще подсили част от най-натоварените линии в града като 11, 120 и 280, правейки пътуването по част от маршрутите им по-комфортно.

Автобус с електронна табела, показваща направлението на движение на нова автобусна линия №194

Ползите от линия 194 не могат да бъдат измерени само в икономическо отношение. Те са далеч по-широки и имат социални, градоустройствени и екологични измерения,

всичките пряко свързани с качеството на живота в обслужените квартали. Последното е особено важно за северните квартали, които силно изостават спрямо южните по параметри като инвестиции, качество на живот, цени на имоти и лесен достъп до другите части на столицата.