Реформа на Центъра за градска мобилност

Осъзнаваме, че придвижването в София е основен проблем за много наши съграждани, независимо дали разчитаме на личните си автомобили, градския транспорт или велосипеди. Неговото подобрение не може да стане без всеобхватна реформа на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) – дружеството натоварено със задачата да организира и развива придвижването из София. Вместо да решава проблемите, Центърът се е превърнал в институция, работеща срещу интересите на софиянци.

Въпреки огромните собствени приходи и субсидиите от страна на Столичната община и държавата, ЦГМ не може да се справи с поставените му задачи. Градският транспорт губи пътници, паркирането е все така хаотично, а общинското дружество не е в състояние да отговори на очакванията на софиянци и променящия се модерен град. Изглежда, че директорите му се интересуват само от поръчки и търгове без да зачитат нуждите, мнението и интересите на гражданите.

Като търговско дружество, ЦГМ е принудено да приоритизира паркирането и не се бори активно за по-малко автомобилен трафик в града,

защото зоните за платено паркиране генерират приходи. Структурата му е неефективна, а идентични административни отдели се повтарят във всички транспортни оператори: Столичен автотранспорт, Столичен електротранспорт и Метрополитен. Четирите дружества имат собствени директори и съвети на директорите, секретари и служебни коли, маркетингови и развойни отдели, администрация, отговаряща за търговете, финансите, юридическите и трудовите въпроси и т.н. Освен значително завишени разходи и пропуснати ползи от съвместно провеждане на търгове, такава структура е некоординирана и заради разделението си, защото не е в състояние ефективно и бързо да решава транспортните проблеми на столицата. 

Реформата на градския транспорт в София не може да започне без пълен независим одит на всички действия на общинското предприятие, станало синоним на безконтролност, корупция и некомпетентност. Ще преразгледаме и дългосрочните договори на дружеството с доставчиците и операторите, както и ще направим възможното да прекратим всички договори, ощетили общинския бюджет. 

Смятаме, че е нужна сериозна реорганизация на структурата на ЦГМ и транспортните оператори.

Четирите дружества ще бъдат обединени в единен транспортен оператор на София, с единно административно и организационно управление. Така ще намалим бюрокрацията, ще оптимизираме разходите и вътрешната комуникация и ще повишим ефективността.

Един, вместо четири различни отдела за маркетинг, например, ще отговаря за привличането на нови пътници и подобряването на услугата.

Кандидатите за ръководни позиции в новото дружеството ще бъдат назначавани след конкурс с ясни критерии, доказващи компетентността им в сферата на управлението и развитието на транспорта. Транспортното планиране ще се извършва в обединено звено, привлякло доказали се експерти в различните области на организирането на транспорта като интегрирана система. По този начин ще се търси балансирано развитие на цялата мрежа на градския транспорт, паркирането и велосипедното движение, за да се предлагат различни удобни варианти за пътуване. За разлика от сега, мненията и предложенията на гражданите ще бъдат сериозно разглеждани при взимане на решенията за реорганизация на транспорта, като всички те ще бъдат предмет на дебат, в който столичани ще могат да участват както онлайн, така и на място. 

Знаем как да реорганизираме дружеството, така че то да отговаря на транспортните нужди на всички, независимо от избраната форма на придвижване.

В процеса ще привлечем и представители на транспортните оператори на други европейски столици и ще стъпим върху техния опит. Реализирайки ясен и последователен план, ще трансформираме дружеството в прозрачно работещ и чуващ мнението на експертите и данъкоплатците орган, посветен на решаването на проблемите с градския транспорт и паркирането в столицата.