V. София на две колела

Велосипедният транспорт в София продължава да бъде неглижиран, въпреки идеите за свързана мрежа от велосипедни алеи и неуспешните опити за въвеждане на система с велосипеди под наем. Наличната велосипедна инфраструктура е недостатъчна и разпокъсана. Повечето от изградените велосипедни алеи и вело-ленти се появяват и изчезват внезапно, а безопасни решения за преминаване на велосипедисти по кръстовищата липсват. Велосипедните алеи често са тесни, некомфортни и в конфликт с пешеходното движение, а някои от тях са вече заличени или неизползваеми заради липсваща поддръжка или безконтролно паркиране на автомобили. Недостатъчни и несигурни са възможностите за паркиране на велосипед, като такива изобщо не са предвидени за жилищните квартали.

Безопасен и комфортен достъп с колело до крайградски територии за отдих няма. Така е напълно ясно защо велосипедното придвижване в града не е достатъчно привлекателно като възможност за транспорт, а отдих с колело е достъпен предимно в градските паркове и основно чрез превоз на велосипедите с автомобил извън града. По улиците на София колело карат само най-приспособимите хора в активна възраст. 

Знаем, че осигуряването на добри възможности за велосипеден транспорт, спорт и отдих могат да допринесат за решаването на здравни, социални, транспортни и екологични проблеми на София и ще работим за последователни политики за развитието му.