V.4. Координатор за велосипедно движение

Отговорността за провеждането на велосипедната политика в Столична община е неясна. Задачите по планиране, проектиране, велосипедни инвестиции и комуникационни мерки са разпръснати между две направления, три дирекции и две общински предприятия. Системна координация между тях липсва, често се оказва, че  служители не са информирани за важни проекти изготвяни от техни колеги в други звена. Така се “забравят” и неглижират важни велосипедни връзки при големи инфраструктурни проекти, пропускат се възможности и се трупат грешки, които трудно биха се компенсирали за десетилетия напред. Присъединяваме се към предложението на сдружение “Велоеволюция” София да има координатор на велосипедното движение. Европейските столици, водещи успешна велосипедна политика, разполагат с екипи от 3-15 специалисти, заети с целия процес за интегриране на велосипедното движение и взаимовръзките му с пешеходното движение и градския транспорт. Създаването на подобна длъжност в Столична община е само началото за постигане на амбициозни цели за разрастване на веломрежата и популяризиране на велосипедния транспорт. 

Отговорностите на длъжността могат да включват:

  • координиране работата по вело-въпроси между звена на общината;
  • изготвяне на анализи и препоръки за безопасност и достъпност с велосипед;
  • организиране на поддръжка и обезопасяване на проблемни места по съществуваща вело-инфраструктура и важни велосипедни маршрути;
  • иницииране и организиране на кампании и други популяризиращи и информационни мерки.

Разбира се, подходящият специалист за длъжността трябва да има компетенции в сферата на техническото планиране и проектиране на инфраструктура в градска среда, а важно условие е да бъде активен градски велосипедист.