V.3. Работеща система за велосипеди под наем

Добър пример е системата за велосипеди под наем в Будапеща, Унгария

От много години се говори за създаването на такава система, но освен неспазени обещания и срокове, нищо повече не е направено. Не само това, но и последното предложение на Общината прилича повече на договор с рекламна агенция, отколкото на инструмент за осигуряване на адекватна велосипедна мобилност. Това ясно показва, че администрацията не иска и не може да осигури велосипеди под наем.

Основните фактори за успешна система за велосипеди под наем са тя да е лесна за използване, максимално достъпна и интегрирана с останалите видове транспорт, както и с гъвкави възможности за бързо разширение веднага след въвеждането ѝ. Това, заедно с поетапното изграждане на велосипедна инфраструктура, гарантира максимално използване на велосипедите. Нашето желание е да стимулираме този вид транспорт като екологична, здравословна и евтина алтернатива на личните автомобили, както и да я направим напълно интегриран компонент от градския транспорт.

София може да се възползва от опита на европейските градове с последните концепции и технологии,

като привлече опитни оператори на подобни системи в нов конкурс. В него предвиждаме първоначалният обхват на системата да включва не само центъра, но и всички съществуващи велосипедни коридори, свързващи го с периферията, като велоалеите по булевардите Цар Борис III, България, Кн. Мария Луиза, Тодор Александров, Ботевградско шосе, както и маршрут през Борисовата градина към ж.к. Изгрев и Студентски град.