II.2. Модернизация на съществуващата инфраструктура

Съществуващата трамвайна мрежа не е била модернизирана от десетилетия. Разбитите улици, пропадналите релси и лъкатушещите трамваи трябва да станат минало. Ангажираме се качествено да ремонтираме отсечките, които се намират в тежко състояние. Ще започнем с бул. Христо Ботев, който освен обновено трамвайно трасе и спирки, ще получи и нови тротоари, асфалт, осветление и градска мебел в ретро стил, допълваща красотата на историческия център. Подобен подход ще приложим и на бул. Ал. Стамболийски. В програмата за ремонт ще бъдат включени и бул. Джеймс Баучер, както и трасетата в кварталите Люлин, Илиянци, Обеля и Дружба.

Модернизацията на релсовия път чувствително ще ускори пътуването, а живущите ще усещат значително по-малко шум и вибрации от преминаващите трамваи.

Така ще постигнем една от основните ни цели – да повишим средната им скорост с 40% и да ги направим тиха, екологична и бърза алтернатива за софиянци. За адекватното поддържане на трамвайните трасета върху баластрова призма, София има нужда от собствен пласер (специализирана машина за поддръжка на релсовия път), вместо да наема такъв от частна фирма.

Шумоизолационни панели за
трамвайни трасета

Най-старото трамвайно депо – Банишора, има отчайваща нужда от ремонт. В проекта за модернизацията му ще заложим осигуряване на работна среда, чувствително подобряваща условията на труд на служителите. Ще построим модерно хале за техническо обслужване и почистване на трамваите, така че софиянци да се возят на безопасни и чисти мотриси.

Необходима ни е и модерна система за управление на депото (Depot Management System), която изцяло да отстрани човешкия фактор, да улесни работата на персонала при обслужването на подвижния състав и изготвянето на нарядите. Тя ще даде възможност нарядите да се изготвят с не по-малко от месец напред и ще гарантира, че водачите ще могат да планират свободното си време спокойно.