II.3. Повече от 100 нови трамвая

Едно от първите неща, по които ще работим, е сключването на рамков договор за най-малко 100 нови, модерни и нископодови трамваи, които поетапно да бъдат доставени до края на мандата. Те ще допълват съществуващия трамваен парк, тъй като в нашия План за София предвиждаме не само по-редовен трамваен транспорт, но и разкриване на нови линии.

С цел по-комфортно пътуване, за първи път в София ще бъдат доставени трамваи с капацитет над 300 пътника, които да обслужват новата рингова линия по бул. Тодор Каблешков и други натоварени линии като 5 и 7.

Няма да пропуснем и по-малко натоварени линии като 1, 3 и 6, чиито пътници заслужават същия комфорт и затова ще осигурим и нови къси трамваи.

Увеличаването на трамвайния парк е голяма, но неотложна инвестиция, за която може да се използват средства от оперативни програми, Плана Юнкер, безлихвени и нисколихвени заеми, както и повишени собствени приходи. Реформите, които планираме в транспортния сектор, ЦГМ и администрацията, ще ни позволят да разполагаме с повече средства за инвестиции в нов подвижен състав.