Конкурентни заплати и добри условия на труд за шофьорите и ватманите в градския транспорт

Проблемите на хилядите водачи и служители в градския транспорт не са от вчера, но продължителното им съществуване е резултат от бездействието и опитите за прикриването им от страна на управляващите. Докато г-жа Екатерина Йорданова е едновременно общински съветник от управляващата партия, председател на транспортната комисия в СОС и председател на Съюза на транспортните синдикати, истинско решение на проблема няма да бъде намерено. Проблемите с острия недостиг на кадри, извънредният труд, многократно надхвърлящ допустимите граници в Кодекса по труда, стресът и ужасните битови условия в депата и по крайните спирки, няма да се решат с увеличение на заплатата с едни 10%. Недоволството и отлива на кадри ще продължат, ако не се предприемат смели и последователни мерки.

За да привлечем нови млади водачи в градския транспорт, ще увеличим основната заплата, доближавайки я до средната за София. През 2019 г. недостигът в системата е от около 250 водача или 15% от личния състав на двете дружества. Увеличение с не по-малко от 10% трябва да се предвиди и за останалите служители, но с по-висок приоритет трябва да е това за водачите, за да се парира сериозният недостиг на кадри. За да подобрим условията на труд ще предвидим ремонт и изграждане на нови тоалетни по крайните спирки, започвайки с онези в най-тежко състояние.

Условията в депата и гаражите са трагични и процедура за изготвяне на проекти и намиране на европейско финансиране за тяхната пълна модернизация е наложителна. Те ще бъдат оборудвани и с интелигентна система за управление на подвижния състав и водачите, с което нарядите ще се планират с перспектива не по-малка от един месец. Това ще позволи на водачите адекватно да планират свободното си време.

Основен фактор за лошите условия на труд е и постоянният стрес, предизвикан от хаотичния трафик. Очевидно решение е обособяването на повече автономни трасета за градския транспорт – БУС ленти и обособени трамвайни трасета там, където често има сериозни закъснения. Те ще улеснят работата на водачите, а на гражданите ще осигурят по-бързо и редовно придвижване. От Спаси София от години се борим за приоритет и ускоряване на градския транспорт и сме готови веднага да предложим работещи решения. Финансирането на всички изброени мерки ще се осигури с имплементирането на предложения от нас механизъм за разпределение на средствата от Синя и Зелена зона.