Предоставянето на качествени услуги по здравеопазване, образование и спорт е неразделна част от нашия План за София за развитие в полза на гражданите. Това са сектори с натрупани от десетилетия сериозни проблеми, изискващи огромни инвестиции и с нужда от реформи, много от които ще дадат резултат в дългосрочен план. Именно затова са малко политиците, които имат смелостта и визионерството да се заемат с реални действия. Ние обаче сме убедени, че без здрави, образовани и активни хора, столицата ни няма как адекватно да се конкурира в глобалния свят, да се развива и да просперира. Наивно е да се мисли, че качеството на живот може да бъде високо само заради равни тротоари или редовен градски транспорт, а същевременно секторите на здравеопазването и образованието да бъдат игнорирани и недофинансирани.

Факт е, че много от големите и наложителни промени и в двата сектора зависят от национални политики и институции. Въпреки това, София като столица на държавата има своите инструменти не само да влияе, но и да реформира, така че значително да подобри услугите за своите граждани. Така, както успяхме да променим Наредба РД-02-20 на МРРБ, ще се борим за промени на всички нормативни документи, които възпрепятстват предоставянето на качествени здравни услуги. Ще инвестираме не само в подобряване на материалната база на учебните и здравни заведения, но и ще осигурим достъпни на цялата територия на града спортни съоръжения. Готови сме институционално да адресираме здравни проблеми като тютюнопушенето и затлъстяването, като ще отдадем много повече внимание на профилактиката и превенцията. Ще работим за премахване на здравното и социално неравенство и  ще осигурим безопасни маршрути до училищата за нашите деца. Общината ще бъде активен партньор не само на гражданите, но и на други институции и организации, за да успеем да мобилизираме и обединим всички налични ресурси и те да работят с обща цел и посока – софиянци да бъдем здрави, образовани и спортно активни!