II.6. Без “приемни училища” за децата от малцинствата

Как ще се чувствате ако ви кажат, че вашите деца ще бъдат записани в “приемно училище”? Все едно не им е мястото там, но от снизхождение все пак са им позволили. Трябва всички да си дадем сметка, че не можем да настояваме ромското население да се интегрира, докато не искаме да даваме шанс на децата от ромски произход да получат адекватно образование.

Ако не изграждат здравословни социални контакти със свои връстници, за тези деца се увеличава шансът вместо да продължат образованието си, да останат изолирани в гетото.

С нов модел за райониране на детските и учебни заведения ще позволим на всички родители – включително на тези от ромските квартали, да записват децата си в удобни за техния работен график училища и детски градини. Не искаме сегрегирани училища!

Имаме намерение да оказваме пълна подкрепа на всички доказали се медиаторски неправителствени организации, работещи за трайно повишаване на училищната посещаемост на деца от маргинализираните групи.

Съвместно с ромските и емигрантските организации ще развием нови и ще продължим съществуващи предучилищни и начални групи с билингвални преподаватели. Тяхната задача ще е да помагат на малчуганите, които не биха се справили добре с обучение на български без предварителна подготовка. Фокусът ни ще е върху изграждането на функционално владеене на български език за онези деца, за които той не е първи. Не трябва да има дете, растящо в София, което да не разбира или ползва свободно официалния език на Република България.