II.1. Детски и учебни заведения в близост до дома

Качествено образование е невъзможно без децата да учат в нормална среда. Макар през годините доста училища да бяха ремонтирани, има много такива, чийто ред не е дошъл. Със заповед на кмета вече е установен административен механизъм за определяне на приоритет при пълни или частични ремонти на училищата в София чрез специализирана комисия. Пред нея всеки директор или районен кмет може да поиска частичен или пълен ремонт на училище, ако представи количествено-стойностна сметка.

Ще възложим на Дирекция “Образование” и комисията да изготвят и публикуват ежегоден доклад за състоянието на материалната база в училищата и детските градини, на основа на който да се планира бюджета за ремонтите.

Имаме намерението той да се подлага на обществено обсъждане във всяко училище, за да бъде напълно изчерпателен в отразяването на проблемите, които родителите и децата срещат в ползването на материалната база. Така най-обективно ще може да се изработва общинската инвестиционна програма за ремонт на учебни заведения. В първия такъв доклад ще възложим на комисията да изработи петгодишен план за пълна рехабилитация на всички учебни заведения на територията на Столичната община.

Ще продължим и ускорим строителството на нови училища и детски градини, като дадем приоритет на кварталите, в които такива липсват. Изграждайки дългоочакваната детска градина в кв. Манастирски ливади-изток, ще облекчим и съществуващите в съседните квартали. Наложително е и изграждането на нови детски градини и училища в Студентски град и кв. Витоша. За всички останали райони ще направим подробен анализ на съществуваща или очаквана концентрация на населението, отделяйки внимание на недостатъчната училищна инфраструктура. Дългосрочната ни цел е всички граждани да живеят в пешеходна близост до училище и детска градина.