II.2. Образование 24/7

Образователната инфраструктура може и трябва да оформя усещането за общност у всички ни, затова ще стимулираме училищата да отварят материалната си база за целодневно образование.

Има редица успешни примери за училища, предоставящи възможности за курсове извън учебно време, за разнообразни извънучилищни занимания, обществени събрания, дискусии и лекции.

Програмата ни “Образование 24/7” ще се насочи към частни образователни школи, неправителствени организации и държавни инициативи, работещи за преквалификация, като ще осигурява пространство за провеждане на занятия на всички желаещи да учат, преподават или дискутират пространство за провеждане на занятия.