I. Модерно общинско здравеопазване

Здравето е сред най-важните неща в нашия живот. Не е случайно, че почти всички пожелания започват именно с него. Дълбоко в нашата култура е вкоренено желанието ние и близките ни да не боледуват. Въпреки това, в продължение на години здравето на българина се влошава и днес страната ни е на челните места в Европа по смъртни случаи от болести, с една от най-ниската средна продължителност на живота, с високи нива на затлъстяване, тютюнопушене и общо ниско физическо качество на живот. Според доклад на Световната здравна организация (СЗО) за 2018 г., страната ни се нарежда сред най-малко спортуващите нации в Европа, като средно 26% от българите поддържат достатъчна физическа активност, сравнено с 66% в Чехия, например.

Също така, близо 41% от мъжете и 28% от жените са редовни пушачи, което ни нарежда на 2-ро място в Европа и 6-то в света. Заради тази негативна статистика СЗО очаква близо 700 000 случая на преждевременна смърт, което допълнително ще влоши и без това сериозната демографска криза в страната. Съществуващите модели за предоставяне на здравна услуга често са фрагментирани и необвързани, а това води до намалена ефективност и качество на резултатите.

Заради непрекъснато увеличаващите се очаквания на хората за качество, безопасност и достъпност на здравните услуги ще разработим и приложим иновативни координационни механизми. Ще започнем усилена работа, в рамките на компетенциите на местната власт, за подобряване на публичното здраве, справяне със здравното неравенство и промотирането на по-здравословен и енергичен начин на живот.