I.4. Инвестиции в ремонти и оборудване

По-голямата част от медицинските заведения, собственост на Столичната община, са в много лошо състояние и се нуждаят от спешен ремонт и модернизация. Особено при поликлиниките сградният фонд често не отговаря на съвременните медицински стандарти за качествено обслужване на пациентите. Медицинското оборудване също в по-голямата си част е технически остаряло, заради което качеството на изследванията не е достатъчно високо.

За да се справим с този сериозен проблем, ще разработим програма за инвестиране в общинското обществено здраве, включваща модернизации на сградния фонд и закупуване на ново медицинско оборудване.

Поръчките ще се осъществяват от новосъздаден единен център за покупки с цел оптимизиране на разходите.

Една от сградите, за която спешно ще търсим решение – ремонт или строеж на нова, ще бъде Студентската поликлиника (ДКЦ V), която обслужва третия най-многолюден столичен район, но се намира в много лошо състояние. В подобна ситуация са и ДКЦ XXVIII, XXX и много други, въпреки че през последните години бяха отделяни средства за реконструкция. Това е ясен сигнал, че тези средства не се управляват добре, защото реално подобрение на условията за пациенти и персонал няма. Тази лоша практика ще бъде прекратена и при обновяването няма да се правят частични ремонти, а ще се търси цялостна промяна.