I.1. Разработване на стратегия за обществено здраве

В най-кратки срокове ще разработим всеобхватна стратегия за обществено здраве, фокусирана върху насърчаване на активния начин на живот, включително повече спортни дейности, ходене пеша и каране на велосипед. Особено внимание ще обърнем на борбата със затлъстяването и пушенето при деца и подрастващи, тъй като сме убедени, че добрите и здравословни житейски навици трябва да се формират от ранна детска възраст. В стратегията ще заложим конкретни цели за здравето на софиянци и индикатори, според които ще се измерва напредъкът при постигането им.

След разработването на стратегията ще започнем прилагане на планове за действие и ще създадем механизъм за постоянен мониторинг на свършеното, както и за динамични промени на мерките, ако се установи, че те не дават очакваните резултати. Поставяме си амбициозната цел в рамките на 3 години да има значително подобрение на публичното здраве, увеличение на дела на редовно спортуващите и намаляване на броя на пушачите, както при мъжете, така и при жените.

Като част от стратегията ще бъде разписана и необходимостта от далеч по-добра координация между институциите отговорни за общественото здраве, като ще бъдат поискани и необходимите законови промени, така че

инспектори на Общината например да имат право да извършват проверки и да налагат санкции за нарушаване на забраната за тютюнопушене 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

Искаме на територията на Столичната община да бъде забранена външната реклама на тютюневи изделия, включително продуктовото позициониране и скритата реклама. Ще работим и с хранителните търговци, особено в близост до учебни заведения, за да ги привлечем като активни участници в борбата с нездравословното хранене. Ще обърнем внимание и на хазартните зависимости и тяхната превенция.