I.3. Създаване на координационни хъбове

Очевидна е необходимостта от създаване на рамка, която не само да координира различните елементи на здравната услуга, но и да я насочи към ориентирана основно към хората здравна система (people-centred care system). В мрежата на координационни хъбове болниците заемат централно място, осигурявайки специализирана и/или спешна помощ, базирана на технологията, знанията и опита, с които разполагат, а общностните здравни центрове изпълняват ролята на звена за диагностика и превенции.

В тази рамка трябва да бъдат интегрирани и специализираните услуги като например центровете за лечение на хора с увреждания, хосписите, центрове за зависимости и тези, осигуряващи закрила. Създаването на тези хъбове ще ни позволи да подобрим предлаганата общинска здравна услуга, да модернизираме системата и да улесним трансфера на информация, знания и опит между различните структури.

Така например снимки от образна диагностика ще се изпращат дигитално за разчитане в болница, където има цяло отделение и мултидисциплинарни екипи

готови да съдействат, особено при по-сериозни случаи. По подобен начин няма да има нужда от клинични лаборатории във всеки общностен медицински център, а само манипулационни. Всички проби ще се изпращат до централни лаборатории за провеждане на изследванията, а резултатите ще се получават онлайн. За реорганизация на общинските медицински заведения сме готови и да предложим необходимите промени в наредбите на НЗОК.