III. Спортна инфраструктура за активни софиянци

През последните няколко десетилетия много малко беше направено за спортната инфраструктура на София. Изградените в миналото спортни площадки бяха оставени без поддръжка и модернизация, а новонаправените са крайно недостатъчни. Само девет от тях имат работещо осветление, не се полагат и грижи за настилките, игрищата и съоръженията. През десетте години управление на г-жа Фандъкова предимно се поставяха уреди за фитнес на открито и съоръжения за тенис на маса, докато площадките за масовите колективни спортове бяха пренебрегвани. Подобна е и тъжната съдба на големите спортни обекти на града – басейни като Червено знаме и Мария Луиза не работят, Спартак е в лошо състояние, а столичният Колодрум не бе ремонтиран дори след като това бе планирано в стратегията на София за Европейска столица на спорта 2018.

Убедени, че бъдещето на града зависи от здравето на жителите му, особено на децата, ще се посветим на обновяването на занемарената спортна инфраструктура. Решени сме да превърнем междублоковите пространства в зони за спорт, отдих и социализация на живущите, изграждайки спортни съоръжения с безплатен достъп. С терени за футбол, баскетбол, хандбал и тенис ще насърчаваме колективните спортове. Като неразделна част от програмата за обновяване и модернизация на междублоковите пространства, смятаме да обновим игрищата в училищните дворове, които да могат да се ползват свободно и от живущите в почивните дни.

Ще направим необходимите стъпки за ремонт и отваряне на големите басейни и спортни комплекси в столицата, с което искаме да дадем на столичани възможността за практикуване на различни спортове. Също така искаме да въведем практиката, ученици от общинските училища да могат организирано да посещават басейните на града поне два пъти годишно. Търсейки подкрепа и спонсорства от бизнеса и спортните федерации ще обогатим значително спортния календар на София с нови спортни събития като маратони, велосипедни състезания, дни на спорта и т.н.