III.1. Повече възможности за спорт в кварталите

Възможността за безплатен достъп до спортни игрища в близост до домовете на хората е ключова за изграждането на здрава и активна нация. Това изглежда не се осъзнава от управляващите, които позволиха част от тях да се превърнат в руини или терени за нови строежи. Големите панелни комплекси са осеяни с изоставени и неизползваеми игрища, построени по стари стандарти, твърди настилки и без осветление.

При цялостното обновяване на междублоковите пространства като основна задача си поставяме подобряването на спортната инфраструктура. Чрез реорганизация и строга забрана за паркиране на непозволени за целта места, ще обособим терени за комбинирани спортни игрища. Ще обърнем внимание на площадки не само за фитнес, но и за колективните спортове като футбол, баскетбол, хандбал и тенис. Ще търсим осигуряването на терени за атрактивни съвременни спортове за децата и младежите като байк, скейт, ролери, тротинетки и т.н. Няколко подобни съоръжения в столицата вече има, но те са недостатъчно, а някои от тях са неподдържани и със спорна пригодност за тези спортове.

Заедно с организациите на байкъри (екстремно планинско колоездене, байк-траял)

ще разработим типови проекти за изграждането на байк-паркове или т.нар. pump-track съоръжения. Съвместно със скейтърската общност като София Skate City и изявени спортисти ще идентифицираме подходящи места за изграждане на няколко скейт парка.

Целта е София да се сдобие с уникални съоръжения, които да бъдат равномерно разпределени във всички части на града, гарантирайки удобен достъп до тях за желаещите да спортуват. С организации на байкъри и скейтъри ще разработим модел на управление за всяко от местата с цел гарантиране на безопасността за спортуващите, поддръжката и устойчивостта на съоръженията.