III.2. Училищните дворове – място за спорт и през уикендите

Училищните дворове, особено намиращите се в панелните квартали, разполагат с огромни, но неизползвани пространства. В неучебните дни и часове дворовете и спортните съоръжения пустеят, а живущите в близост нямат достъп до игрища и площадки за рекреация. Твърде често тези огромни площи стоят заключени и са занемарени, без адекватна настилка, осветление и оборудване.

Compare imagesCompare images

Примерно разположение на училищен двор

  1. 141 ОУ “Народни будители”
  2. Спортен корпус (фитнес)
  3. Лятна столова
  4. Детска площадка (2-9 години)
  5. Училищен плац (за церемонии)
  6. Писта за бягане 50 м с трибуни
  7. Локална градина с шадраван
  8. Уличен фитнес
  9. Комбинирано баскетболно и волейболно игрище
  10. Футболно игрище с трибуни

Затова ще обърнем внимание върху обновяването на спортните игрища и осветлението в училищните дворове, така че те да могат да бъдат използвани и от живеещите в квартала. Ще започнем със събирането на предложения от районните кметове и директорите на училищата, които да ни помогнат да набележим най-приоритетните дворове, нуждаещи се от ремонт. На тази база ще изработим програма за тяхно ремонтиране и отваряне за обществено ползване. Където е възможно ще изградим и малки трибуни за провеждането на училищни и квартални състезания. В основните училища ще подпомагаме изграждането и на детски площадки, подходящи за децата в училищна възраст.

С този пакет от мерки искаме да превърнем училищните дворове в център на социалния живот в кварталите – осветено и безопасно място за спорт, отдих и контакти.