Много градове по света инвестират усилия, време и средства в това да се възползват от информационните технологии, за да улеснят управлението, да намалят консумацията на ресурси, да оптимизират условията на живот за жителите си и т.н. Това, което определя един град като “умен” (smart city), е способността му да елиминира човешкия фактор навсякъде, където това е възможно – да автоматизира колкото се може повече процеси, като решенията се взимат на база събирани от хиляди сензори данни и предварително дефинирани условия.

Показателен пример е програмата за чист въздух – един умен град няма да чака кметът да издаде заповед за активиране на тази или онази мярка, а в момента, в който има условия за нейното активиране, тя автоматично се прилага. Елиминирането на човешкия фактор ускорява процесите и освобождава администрацията да върши нещо по-продуктивно. До този момент практиката на Столичната община е да нарича “умни” системи, които по никакъв начин не подобряват условията за използващите ги. Най-ярък пример са така наречените “умни светофари”, които създават хаос по улиците на София и съществено затрудняват придвижването на пешеходците и градския транспорт. Ако тази система работеше, тя трябваше непрекъснато да анализира движението в града и да адаптира в реално време светофарните фази. 

През годините, от Спаси София предлагахме множество мерки за интелигентно управление, които полуавтоматизират процесите в града. Такива са камерите, които следят и изпращат информация за нарушители в BUS лентите в реално време, инсталирането на датчици по контактната мрежа на трамваите, които да засичат наближаващ кръстовището трамвай и да го пропускат без излишно чакане и др. 

Създаването на “умен” слой на управление на София ще има позитивно влияние върху качеството на живота на софиянци и върху бизнеса. Умният град улеснява и опростява комуникацията с администрацията, както и достъпа до нея. Умните градове използват събираната от сензорната си мрежа информация като ресурс, който предоставят, за да улеснят взимането на информирани решения.