II. Лесен достъп до общински услуги

Съществува огромен обем информация, генерирана и контролирана от държавната администрация, която Столичната община ползва, за да валидира достъпа на гражданите до своите услуги. Такъв пример са всички свидетелства и удостоверения, издавани от Министерство на образованието – за ученици и студенти, НОИ – за хора, деклариращи статус на социално слаби и др.

Една цифрова община няма да кара гражданите си да ходят до тази или онази институция, за да получат разпечатка от нейните информационни масиви.

При заявка за дадена услуга междуинституционалната комуникация, имаща за цел да валидира данните, ще се случва автоматично, без участието на гражданите.

Така не само се спестяват време, нерви и ресурси на хиляди хора, но и се елиминира възможността за грешки и злоупотреби, а двустранната комуникация между общинските и държавни звена се подобрява значително.