II.1. Достъп до всички общински онлайн портали с една регистрация

В момента достъпът до различните онлайн портали на общината изисква множество регистрации или посещаване на различни сайтове. Услугите са пръснати без систематизиране и без обвързване на информацията между тях. Цифровизирането и реформирането на администрацията ще позволят приложението на София да обедини всички налични ресурси в една регистрация.

Разбира се, не всички административни услуги са удобни за ползване през мобилен телефон, затова освен мобилно приложение ще работим за единна онлайн платформа, надграждаща съществуващия сайт на Столичната община

SOFIA.BG до модерен и цялостен общински портал. Така, освен че София ще влезе в 21-ви век, гражданите ще можем бързо и лесно да получаваме достъп до всякакви административни услуги.