II.2. Създаване на мобилно приложение на София

За разлика от Любляна, Будапеща и други модерни градове, София няма собствено приложение, насочено към нуждите на гражданите и гостите ѝ. София е градът с най-голям брой икономически активни и образовани жители в страната и в който е концентриран най-голям икономически потенциал. Времето на софиянци е скъпо и това, което отделят за комуникация с институциите, за да планират пътуванията си, за да плащат данъците и таксите си и др. трябва да е сведено до минимум.

Ще създадем приложение на Столичната община обединяващо всички цифрови услуги предлагани от нея.

Вярваме, че това е инвестиция в подобряването на комуникацията между администрацията и гражданите. Приложението може да обединява както функции, събиращи информация (транспортни нужди, време на придвижване, потребление на общински услуги и др.), така и да предоставя информация (планиране на пътуване, цифрови услуги от администрацията, заявки за срещи, закупуване и зареждане на карти за градския транспорт и др.).