III. София става дигитална

Ясно доказателство за това, колко маловажна за общината е темата за иновациите е липсата на специално звено, което да координира трансформирането на София от град на 20-ти век в умен такъв на 21-ви. Столицата ни е дигиталното сърце на България и тук работят най-голям брой специалисти. С конкурентни заплати и добри условия за труд, Столичната община може и трябва да привлече професионалисти, които да подпомагат дигиталната трансформация на нашия град. Тази промяна, обаче, няма как да се случи без предприемането на стратегически подход, базиран на добре обмислена стратегия, координирани действия и внимателно планирани етапи на реализация. Ще си поставим ясни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, както и ще изработим механизъм за отчет на тяхното изпълнение. 

София активно ще търси и ще се възползва от добри практики от целия свят, като в процеса на интеграцията им ще включим максимално голям брой заинтересовани страни. Ще работим активно за изграждането на адекватна ИТ инфраструктура, която да служи за основа на дигитализацията на нашия град, като ще разположим и безплатни точки за WI-FI достъп. Трите основни стълба на нашата стратегия за превръщането на София в умен град ще бъдат: дигитална икономика, дигитално управление и дигитално общество. Вярваме, че София притежава потенциал да бъде пример за умен град и ще работим активно това да се случи в най-кратки срокове.