III.4. Безплатна градска WI-FI мрежа

Все по-голяма част от нашето ежедневие е свързана с необходимостта от използване на интернет.  Затова не е учудващо, че много градове по света предлагат безплатни WI-FI зони в градската среда за достъп до интернет както за живущите в града, така и за гостите му. Въпреки че голяма част от хората вече имат мобилен интернет, често той е с ограничено потребление, а за гостите на града от страни извън ЕС, цената за използването му може да бъде непосилно висока. Ние искаме София да бъде свързан град (CONNECTED CITY) и осигуряването на безплатна достъпна мрежа на безжичен интернет е ключов елемент за постигане на тази цел. 

Ето защо ще изградим “горещи точки” (HOT SPOTS) за достъп до глобалната мрежа, които ще покриват максимално голяма част от публичната инфраструктура.

Приоритетно това ще се случи във всички паркове и градини, основните площади, около важните туристически забележителности и публичните сгради.  Освен в центъра, подобни точки ще бъдат изградени и в кварталите. По този начин ще положим стабилна основа за дигитализация и свързаност на София, а и ще предложим допълнително удобство на всички нейни жители и гости.