III.3. Иновационен лагер за деца и юноши

Усвояването на знания и технологии е най-лесно в детска и юношеска възраст. София е град, в който IT сектора се развива бурно и темпът на създаване на иновации нараства. Това предоставя уникална възможност тези иновации да бъдат споделени с най-младите ни съграждани и така да бъде подпомогнат техния път към умения, работни места и предприемачество.

Нашата амбиция е заедно с бизнеса да създадем Иновационен лагер за деца и юноши, в рамките на който да бъдат развивани знанията и уменията, нужни за активен живот в 21-ви век. Все още притеснителен брой млади хора или нямат достъп до технологии, или не разбират какво влияние могат да имат те върху техния живот и общност. Ние искаме да променим това, защото вярваме, че нашите деца са бъдещето на София. Подобен лагер ще позволи на бизнеса от рано да залага основите на знанията, необходими за икономически прогрес, на общината да подпомогне формирането на интелигентни и обществено ангажирани млади хора, а за децата и юношите ще бъде незабравимо и променящо живота преживяване.