III.2. Стратегия за дигитален град

Особено важна стъпка в процеса на превръщане на София в умен град е изработването на пространна, адекватна и изпълнима стратегия за дигитализация. Без подобен документ ще бъде невъзможно да бъде осъществена успешна и устойчива промяна. В тази стратегия ще се фокусираме не само върху мобилността, енергетиката и администрацията, но и върху други сфери, като образование, здравеопазване, жилища. Дигитализацията е сложен и всеобхватен процес, който трябва да бъде внимателно воден и ясно дефиниран. 

Екипът “София – умен град” ще бъде отговорен за създаването на дигиталната стратегия на София, като това ще се случи в няколко етапа – анализ на всичко направено до момента, изследване на чуждия опит, поставяне на ясни и измерими цели и формулиране на самата стратегия.

Предвид обема и сложността на работата, имаме готовност да отделим бюджет и за наемане на външен, международен консултант,

който да ни помогне в първите стъпки по дългия път, който поемаме.

При разработването на стратегията активно ще търсим подкрепата и ангажираността на бизнеса, НПО сектора и гражданите, тъй като ефектите от дигитализацията ще бъдат за всички. Наше вдъхновение за стратегията по дигитализация ще бъде Сингапур, световен лидер в прилагането и развитието на иновации. Ще направим необходимите усилия да създадем устойчива и ползотворна връзка между София и азиатският град-държава, за да черпим опит и да се сравняваме с най-добрите.