III.1. Създаване на екип “София – умен град”

Едно от първите ни задължения в областта на иновациите ще бъде да създадем екип “София – умен град”.  В това звено ще работят млади, добре образовани и амбициозни хора, които ще създават, координират и съдействат за прилагането на общинските политики за дигитализация. Една от най-големите опасности пред успешната трансформация на всеки град в умен такъв, е липсата на координация и единна визия за това, как да се случва този процес.  Този екип ще бъде гаранцията, че София ще избегне грешките на другите градове и ще се възползва само от най-добрите и доказано работещи практики и идеи.

Важността на дигитализацията на София изисква и специални правомощия за екип “София – умен град”.

Затова неговият ръководител ще отговаря директно пред кмета в йерархичната структура на общината и ще бъде с ранг зам.-кмет.  По този начин не само ще покажем, че градът ни ангажирано поема по пътя на трансформация, но и ще можем да улесним координацията между всички публични и частни структури и гражданите.