I. Управление “в реално време”

Основа на всеки умен град е способността му да събира данни в реално време и ефективно да управлява процесите. Данните са най-важният ресурс в 21-ви век и затова София има нужда да събира, анализира и публикува информация от множество източници.

Столицата ни трябва да увеличи потоците на информация, на база на които управата ѝ да е способна да взима правилни решения. Към днешна дата те са силно ограничени – под кръстовищата има индукционни рамки, но събираните от тях данни не се отразяват на управлението на трафика; диспечерските центрове на метрото и градския транспорт не само реагират бавно при аварии и инциденти, но наложените от тях промени не се появяват веднага на информационните табла по спирките. Все още не се използват огромните информационни ресурси, налични онлайн за контролиране и адаптиране на трафика. В София има едва пет станции за измерване качеството на въздуха, въпреки че от тези данни зависят бързи решения касаещи здравето на софиянци. В същото време не се полагат и никакви усилия, за да се интегрират нужните на столичната администрация частни и държавни информационни масиви в общинските системи. Заради това все още се налага софиянци да играем ролята на посредник на административни документи между отделните звена.