I.1. Адаптивно управление на трафика намалява задръстванията

През последните години в София бяха налети десетки милиони за изграждане на система от “умни” светофари. Вместо да намалят с 20% задръстванията и да ускорят преминаването 5 до 8 пъти, както обещаваше общината, те просто не вършат работа. Липсата на зелени вълни по основните направления увеличава задръстванията, а фазите и циклите на светофарите не са съобразени с реалното движение в града.

В същото време всички “умни” светофари заставят пешеходците да натискат бутони, въпреки че особено в центъра на града потокът пешеходци чакащи да пресекат е голям и постоянен. Тази система се доказа като неработеща и ние ще я променим.

Съществува цяла екосистема от софтуерни решения, включително такива с изкуствен интелект, способни да автоматизират и оптимизират градския трафик и да надградят съществуващата инфраструктура за осезаемо подобрение на скоростта на придвижване за всички участници в движението – пешеходците, градския транспорт, велосипедистите и автомобилите. Това ще направи и диспечEрските дейности на градския транспорт многократно по-ефективни.

Ще работим за въвеждане на модел за системно обвързване на “умните” светофари, позволяващ зелени вълни по всички радиални булеварди в София и по всички изградени отсечки на градските рингове.

За нас е важно да интегрираме в тази система данните за трафика предоставяни и от всички онлайн източници. Информацията ще ползваме и за бъдещата система от електронни табели с променящо се съдържание, която възнамеряваме да изградим. Така софиянци ще бъдат информирани за отсечките с натоварен трафик и алтернативните маршрути. По този начин, освен че ще спестим време и нерви за всички нас, ще намалим замърсяването на въздуха с автомобилни газове.

Ще работим за въвеждане на пешеходен приоритет на всички кръстовища, които имат изразено натоварване с пешеходци, като режимът за “заявка” поетапно ще отпадне и ще остане само там, където пресичанията са спорадични и нарядко.