I.2. Мрежа от сензори и умни системи за събиране на данни

Автоматизирането на един град не става без изграждане на сетивата му – сензори, способни да възприемат различни промени в градската среда. София има нужда от плътна сензорна мрежа, с която да следи качеството на въздуха, нивата на реките, трафика, шума, наличието на свободни места за паркиране и т.н. “Умният град” разпознава потенциала на жителите си да използват умни системи, обслужващи ежедневните им потребности.

Ще проучим и приложим опита на водещите “умни градове” в изграждането на

сензорни масиви, като целта ни е информационният пиксел (минималната неделима единица информация) за София да бъде максимум 50 метра.

Ще се фокусираме върху сензори, следящи пешеходните потоци, велосипедния и автомобилния трафик, качеството на въздуха и ефективността на използване на комуналните услуги (електричество, канализация, водоснабдяване и др.)

Особено важно е да имаме плътна мрежа от сензори за качеството на въздуха. Ще надградим опита на хоризонтални мрежи като AIRSOFIA.INFO, като измерваме нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2.5, както и за вредни газове като въглероден диоксид, серни и азотни оксиди. Това ще ни позволи да прогнозираме далеч по-добре състоянието на въздуха, да приложим много по-точни мерки за противодействие срещу конкретния замърсител, както и да знаем къде е източникът му.