II. Безкомпромисен контрол на ремонтите

Контролът на качеството на градската инфраструктура е непрестанен процес, изискващ ежедневна инспекция и проследяване състоянието на проблемните участъци. За наш късмет, във времето, в което живеем, съществуват предостатъчно технологични и софтуерни решения, които да направят тази задача реалистична.

Днес в София качеството на инфраструктурата не се наблюдава систематично – много от малките квартални улици са с изровен асфалт, ако такъв е полаган някога изобщо, а стотици автомобили дневно използват черни пътища, минаващи през реституирани, но незастроени площи между кварталите. Одитът на състоянието на тротоарите, пътните настилки, уличното осветление и т.н. е разпокъсан между множество общински звена, също както са и събраните данни от този одит, колкото и малко да са те.

Повечето от извършваните проверки са реакционни – базирани на медийни репортажи от отчаяни софиянци, опитващи се през журналистите да напомнят, че тяхната улица вече 20 години няма тротоар, асфалт или отводняване. От тези проверки обаче рядко следва нещо повече от обещание. Причината е, че в София няма реалистичен план за поддръжка на инфраструктурата, а дългогодишната липса на такъв допринася все по-голяма част от нея да тъне в упадък и разруха.