II.3. Град за хората дори по време на ремонти

Нормална част от строителния процес е създаването на временно неудобство на гражданите – налагат се промени в маршрутите на превозни средства, стеснения на тротоари и улични платна, появяват се изкопи и неравности по настилките, увеличава се шумът. Проява на безконтролно строително безхаберие е обаче, когато съжителстваме със значително количество прахоляк, когато като пешеходци вървим с месеци сред строителни материали по недовършени тротоари, а като шофьори непрекъснато се натъкваме на лошо сигнализирани ремонтни работи. Такава именно мърлявщина наблюдавахме при знакови обекти като бул. Кн. Ал. Дондуков и ул. Граф Игнатиев. Ежедневие е хаотичната организация на движение и край частни строителни обекти.

Тази лоша практика трябва да се прекрати, а хубавото е, че в нормативната база има всички необходими изисквания и установени процедури за добре уредена временна организация на движението при строителни работи. Поискахме да разберем защо тези изисквания не се спазват, посочихме нарушенията и настояхме за проверка от ДНСК за ремонта на бул. Дондуков. Не получихме отговор, а преписката между институциите все още тече. Отговорност на Столичната община и Пътната полиция е да съдействат за съгласуване и контролират изпълнението на планове за временната организация на движението за всеки строеж.

Ще извършим одит на тези съгласувателни процедури, а чрез новата Общинска полиция ще засилим контрола, така че на гражданите повече да не се налага да търпят предотвратими неудобства.