II.4. Край на многократното разкопаване

Практиката улиците и тротоарите да се разкопават месеци след ремонта им, за да се постави “забравена” тръба или шахта, трябва да бъде прекратена. Въпреки, че Столичната община има отделен зам.-кмет по инвестиции и строителство и цяла Дирекция “Инженерна инфраструктура”, заради липсващата координация между фирмите, дружествата и общината, ефектът от ремонтите в столицата често е спорен. Некоординираните действия и липсата на ясен график за последователно провеждане на строителните работи, често удължава сроковете за изпълнение с месеци, създавайки сериозни неудобства в целия град.

Затова ние ще назначим отговорен и енергичен зам.-кмет с необходимото техническо познание, който ефективно да планира и координира

действията на администрацията, частните и общински дружества. Изготвяйки ясен план за ремонтите в следващите няколко години, комуналните дружества ще имат повече време за подготовка и планиране на дейностите си. За да сложим край на хилядите шахти, разпръснати във всички посоки, ще изготвим в координация с комуналните дружества, нова общинска наредба за инженерните мрежи. В нея ще ги задължим да обединяват шахтите и да ги поставят така, че те да не пречат на движението на пешеходци, автомобили и велосипедисти. При ремонт на даден пътен участък, винаги ще се стремим, подземната инфраструктура да бъде подновена, а разкопаването след ремонта да стане минало. За разлика от сега, ще започнем да осъществяваме истински контрол върху всички строители, за да гарантираме, че при повреда на общинска инфраструктура, тя ще бъде качествено възстановена.