II.2. Ремонтен календар на база обективни критерии

В края на всяка година Столичната община представя своя бюджет за милиарди в обем “три хвърчащи листа”, в които неизменно стои редът “Ремонт на квартални улици” с осемцифрена сума на него. Зад тази неясна формулировка стои тъжният факт, че общината “планира” средства за ремонт на улици без да има план кои са те, по какви критерии са избрани и какво ще е общото състояние на уличната инфраструктура след ремонтния сезон. Ако в София се извършва автоматизиран одит на състоянието на уличната мрежа, планираните средства в бюджета щяха да са делегирани за конкретни обекти.

Изготвянето на ремонтния календар на града на база обективни данни позволява не само дългосрочното планиране, а и във всеки бюджет да се предвижда пълният обхват на ремонтните дейности за идентифицираните в най-тежко състояние обекти. Така гарантираме, че всички софиянци ще имат ясен хоризонт кога улиците им ще бъдат приведени в адекватен вид. Смятаме за необходимо софиянци да знаят колко процента от общинския бюджет ще са нужни, ако искаме улиците с дупки, без тротоари, на кал или чакъл да останат в миналото.

Създаването на общинско дружество, способно да поддържа улиците на София по установен и приет Стандарт, ще е по-евтино и най-вече – това дружество ще е пряко отговорно пред администрацията и пред софиянци.

Поставянето му под прякото ръководство на зам.-кмета по транспорт, отговорен и за изготвянето и приемането на одита за качеството на инфраструктурата означава, че всеки ден от годината администрацията ще е наясно колко и какво има за ремонтиране в града, за да планира дейностите с Дирекция “Транспорт” и да осигури максимална полза с минимални неудобства за всички.