I.2. Инвеститорски и строителен надзор – изцяло в общински ръце

Сериозна вина за некачествените ремонти през последните години носи надзорът – роля, често играна от фирми, близки до тези, които изпълняват самите строителни дейности. Тази практика фирмата-изпълнител и фирмата, която уж я надзирава, да се пазят взаимно е едно от изобилните кранчета за източване на обществени средства, а резултатът винаги е некачествен ремонт и загубени нерви, време и пари за всички нас.

София не е малка и бедна община. В нея строителството не спира и практиката да се наемат различни външни фирми, които да съблюдават дали строителството се изпълнява правилно и най-вече в интерес на Възложителя, трябва да се преустанови. Затова ще реформираме общинското предприятие “Софинвест” в специализирано звено за инвеститорски и строителен надзор, което да предлага услугите си на софиянци, но и да служи на общината, когато тя възлага обществени поръчки. Предприятието ще бъде преместено под управлението на Дирекция “Общински строителен контрол” в Направление “Архитектура и градоустройство”.

Тъжните резултати от множеството провалени и разпадащи се новоремонтирани обекти в София доказват нагледно, че строителният надзор по настоящата схема е “на хартия”. Само за тази дейност за ремонта на Графа бяха заплатени 1 милион лева – пари, които можеха да бъдат част от бюджета на общинско предприятие, работещо за интересите на софиянци. В София са концентрирани много от способните кадри в строителния надзор, които могат да бъдат привлечени с конкурентно възнаграждение и атрактивна работна среда.

В новата структура на “Софинвест” ще се запазят повечето от текущите им дейности –

ще продължават да изготвят предварителни технически задания, както и ще упражняват инвеститорски контрол, а управлението на депата за строителни отпадъци ще бъде прехвърлено на предприятието, третиращо сметоизвозването в София.