III.1. Единна визия за градските елементи

Стандартът за градската среда и обзавеждане трябва да разпише конкретни правила на видовете тротоарни настилки и бордюри и начините им на полагане на територията на града, да описва допустимите типове осветителни тела, контейнери за отпадъци, отводнителни шахти, антипаркинг елементи, рекламни тела и т.н. В него трябва да се включи и визуалният и технически дизайн на всички използвани елементи. Така се елиминира хаосът, който наблюдаваме в момента – след всеки ремонт сме изненадани от различна настилка с различни шарка и материали.

Искаме Стандартът да създаде зони в града, в които всички елементи на градското обзавеждане и вида на инфраструктурата са съобразени с техните характер, застрояване, функции и т.н. Така ще можем да наложим подобаващи за резервата “Стара София” ретро осветителни тела, пейки и други елементи на градското обзавеждане, а за кварталите – качествена и лесна за поддръжка типова настилка.

През Стандарта ще можем да създадем и наложим уникален за София характер на средата, който да я направи разпознаваема и отличима, както това се случва в Прага, Лисабон или Барселона.

За да бъде универсално прилаган, Стандартът трябва да е със задължителен характер и да бъде приет и контролиран от Столичния общински съвет. Мястото на този Стандарт е в Наредбата за градската среда, която бе предложена от гл. арх. на общината в началото на мандата му, но остава незавършена и неприета. Към нея ще издадем подробен Наръчник за прилагането му, който ще е неразделна част от документацията за всички търгове за ремонти и ново строителство.

Стандартът за вида и разполагането на град Белград е идеален пример за това какво е нужно на София.

Изработването на единна визия за това как трябва да изглеждат градските пространства и кои да са обединяващите ги елементи е отговорна задача, за която ще обявим международен конкурс. Резултатите от него обаче зависят от това какво е заданието. Процесът на съставяне на такова започва със задаване на правилните въпроси – какво иска София да получи. Събирането на данни за това каква градска мебел софиянци биха искали да видят и каква изобщо им е нужна е основополагащо в цялостното оформяне на поканата за конкурса.