II.2. Фестивали на мартеницата и кирилицата

България е богата на множество традиции и културни феномени. Сред най-обичаните са закичването с мартеници и празнуването на 24 май като Ден на българската просвета, писменост и култура.

Считаме, че тези истински български събития заслужават по-специално отбелязване в столицата ни.

Освен че така културният живот ще стане по-богат и интересен, провеждането на посветени на мартеницата и кирилицата фестивали ще бъде популярно туристическо събитие. Вече имаме и успешен пример за популяризирането на българска традиция в близост до София, като фестивала Сурва, който се провежда всяка година в Перник.

Планираме и двата фестивала да са тридневни, като кулминацията на този на кирилицата ще бъде на 24 май, когато се провежда традиционният парад на образователните институции, а специална чест ще се отдава на завършващите първолачета. По време на фестивалите ще работим за реализирането на различни събития на ключови места в града, като освен организационна, ролята на общината ще бъде и в осигуряването на подходяща украса. В дните на честванията основни линии на градския транспорт ще се движат денонощно и ще има преференциални цени на тротоарното право за поставяне на изнесени маси и провеждане на индивидуални събития.