II.3. Читалищата, като средища за култура

Читалищата, особено намиращите се в по-периферните райони, често са единствените места за култура и социални дейности в кварталите. Въпреки дългите им културни традиции, част от тях, като например читалище Райна Княгиня в кв. Орландовци, се намират в тежко състояние и са с ограничен брой функции и активности – предимно за опазване на традициите и фолклора. Много други са изоставени и изобщо не работят, а рушащите се сгради отблъскват хората, вместо да ги събират. За разлика от читалищата в централните райони, периферните са единствените културни средища в населените места, но в тях често липсват занимания свързани с театър, литература, съвременни изкуства и др.

Потенциалът им да станат сърцата на културния живот в кварталите е огромен, тъй като повечето разполагат със зали за събития и библиотеки.

Модернизирането на материалната и техническа база е задача на читалищата, бидейки самостоятелни структури, но ние ще работим за укрепване на сътрудничеството между тях и районните администрации с цел намиране на средства и обогатяване на културната програма. Чрез програма “Култура” и други подобни, ще насочим ресурси в подкрепа на такива, изоставащи с материалната си база и човешкия капацитет. Убедени сме и че професионалистите занимаващи се с различни видове изкуство в България са способни да провокират интереса на съгражданите ни. Затова ще работим изкуството да се превърне в двигател на социална промяна, а читалищата да станат естественият ѝ проводник.