I.4. Да върнем красотата на Стара София

Грижата за старите и красиви сгради на София не е отговорност само на собствениците. Ще работим, за да осигурим финансова, експертна и организационна подкрепа за всички, чиито ценни сгради имат нужда от ремонт.

Ще възстановим и програма “Красива София”, чрез която да бъдат ремонтирани сгради – паметници на културата.

В зависимост от категорията на сградата ще бъдат отпускани средства до определен процент от цялата сума необходима за реконструкцията. Същевременно ще сключим договори с банкови институции за отпускане на нисколихвени заеми, които собствениците да използват за ремонт и реконструкция на своите сгради. Нашата цел е ролята на общината да бъде ключова за запазването на културно-историческото ни наследство. 

Compare imagesCompare images

Ще започнем и кампания за възстановяване на изгубени декоративни елементи от съществуващи сгради – фигури, куполи и др.,

като ще съдействаме както с изготвяне на проекти, така и с финансиране. Нашата цел ще бъде София постепенно да върне някогашния си блясък, защото градът и всички ние заслужаваме това. Дължим го и на невероятните архитекти и собственици, благодарение на които София е била наричана малката Виена. Ще обърнем специално внимание и на декоративното сградно осветление, което в момента на много места липсва, както и ще работим за прилагане на решения за премахване или скриване на външните тела на климатиците. Приоритетно ще започнем прилагането на тези мерки от сградата на Столичната община и други обществени сгради.

Compare imagesCompare images