I.7. Жълтите павета – градски символ и в 21-ви век

Жълтите павета са един от символите на града, без които София няма да е същата. Въпреки безспорните им естетически качества и важност, некадърността и незаинтересоваността на досегашните управленци допусна днешното им лошо състояние. Централният булевард Цар Освободител и улиците в района, са осеяни с дупки, пропадания и счупени жълти павета. Оправданието е, че след многогодишни опити, все още формулата за производство на нови павета, които визуално да не се различават от сегашните, не е успешно възпроизведена.

За нас е от първостепенно значение да съхраним визията и духа на Стара София. Затова незабавно ще възложим истински експертен анализ и ще проучим възможностите на чужди специализирани предприятия за производство на нови павета.

За съжаление, повърхността на сегашните е гладка и хлъзгава, което създава проблеми както за пешеходците, така и за автомобилите, особено при дъжд и сняг. Затова е необходимо да се изработи настилка с идентична визия, но със значително подобрено сцепление, което ще я направи подходяща за всички участници в движението.

Състоянието на жълтите павета изисква да преосмислим функциите им.

Състоянието на улиците застлани с жълти павета е изключително лошо: бул. Цар Освободител се нуждае от спешен ремонт, а площадите Кн. Ал. I Батенберг и Народно събрание представляват хаотичен, грозен паркинг. Ремонт без преосмислянето им с по-широки тротоари, тротоарни уширения там, където е позволено паркиране, истински и модерни пешеходни пространства е неприемлив. Действащите в момента правила за третирането на жълтите павета, като културна ценност не позволяват никакви изменения на предназначението на пространствата.

Без адекватна промяна в отношението на институциите към емблематичната софийска настилка, площадите Батенберг и Народно събрание са обречени да са паркинги завинаги.

Жълтите павета не трябва да бъдат спирачка пред развитието на града. Затова ще работим с Министерство на културата за промяна в режима на защита, но не в посока улесняваща премахването им, а позволяваща позитивна промяна в сърцето на града. С преосмислянето на главните градски площади ще върнем освободените жълти павета по други централни улици и пространства, които в миналото са били застлани с тях.