I.5. Социализация на римското наследство

Въпреки че немалка част от ценното римско наследство от древна Сердика е вече експонирано, качеството на възстановителните работи е изключително ниско, а социализацията отсъства. Вместо любимо място на софиянци и туристи носещо информация и визуална наслада, римските останки представляват бутафория от разхвърляни камъни, надстроени с тухли и гипс.

Затова наша основна цел ще бъде историята на града да бъде не само правилно експонирана, но и да не е повече жертва на псевдореставратори и проекти целящи просто усвояването на едни пари.

Така изглеждат разкопките на амфитеатъра през 2015 г. И до ден днешен не са експонирани.

Сред основните ни приоритети ще бъде експонирането и реставрирането на античния амфитеатър. Ще социализираме и североизточната ъглова кула на ъгъла на ул. Искър и ул. Сердика.

Така изглеждат останките от сердикийския амфитеатър

Ще продължим разкопките на пл. Св. Неделя и ще започнем такива в градинката пред хотел Рила. Работата ще бъде съгласувана със специалисти в областта на археологията и реставрацията. Ще се възползваме и от връзките, които Столичната община има с други градове, предимно от Италия и Франция, за да получим чуждестранна подкрепа за максимално качествено разкриване на античното ни наследство. Всички съществуващи експонирани останки ще бъдат свързани в туристически маршрут и адекватно обозначени, за да разберат повече хора за тях. Примери за такива обекти са триъгълната кула на бул. Мария Луиза, части от амфитеатъра в частен хотел или подземния музей при църквата Св. София. 

Важна задача в тази сфера ще бъде и намирането на функция на комплекс Ларгото, така че да привлича и задържа хора.

За целта ще бъде изготвена стратегия, в която ще се включат освен експерти, така и представители на неправителствения сектор и бизнеса. Крайната цел е цялото пространство да бъде обживяно, социализирано и добре поддържано. Неразделна част ще бъде и отварянето на подземния музей срещу ЦУМ, който по неясни причини стои заключен и недовършен от 2012 г. по вина на Министерството на културата.