I.6. Съживяване на историческите квартали

Историческите квартали са богатството на Стара София, завещано ни от нашите предци. С активното съдействие на досегашните управляващи огромна част от тях беше срутена и завинаги загубена. На мястото на старите красиви къщи се появиха грозни мастодонти, които изцяло обезличиха градската среда. Историческите зони около Централни хали, бул. Мария Луиза и ул. Пиротска са оставени на саморазпад, а управниците не предприемат действия за възвръщане на стария им блясък. Същевременно в цяла Европа градовете превръщат кварталите наситени с история в основно място за туристически интерес, градски живот и развиване на малък и среден бизнес. Капана в Пловдив пък ни доказва, че подобен процес е възможен и у нас.

Искаме не само да запазим, но и да развием уникалния архитектурен и културен микс на българската столица. Решени сме неуморно да работим за превръщането на занемарените исторически квартали в основно място на градския живот.

Потенциалът пред историческия център на София е неограничен

Ще подпомогнем собствениците на ценните сгради, чрез безвъзмездно изработване на проекти за реставрация – практика доказала се като успешна в много европейски градове.

След допитване с живущите в района и провеждане на конкурс, ще включим към Стандарта за красива градска среда и специфична визия за историческите квартали на София, включваща типове и форми на настилките и градската мебелировка, кореспондираща със старинната визията на района. Ще настояваме за приоритетно насочване на общинския ресурс към обновяване на уличната и паркова инфраструктура, която ще привлече пешеходците към тази част на града и ще стимулира малкия и семеен бизнес. След въвеждането на нови линии, обслужвани с екологични автобуси, част от улиците в центъра ще бъдат временно или постоянно затворени за автомобилно движение. С тези комплексни мерки целим превръщането на историческите квартали в подредено, оживено и приятно място за софиянци и туристи, запазвайки уникалния автентичен дух и богатото архитектурното наследство.