С над 600 автомобила на 1000 жители, София е сред градовете с най-висока моторизация в цяла Европа. Въпреки че добре осъзнаваме, че здравословният и приятен град включва по-малко автомобили и повече пътувания с градския транспорт или велосипеди, е недопустимо проблемът с паркирането да остане неразрешен. На много места в града тротоарите, зелените площи, спортните площадки, даже детските игрища са превърнати в кални и грозни паркинги, с което не само се влошават визуалната среда и качеството на живот, но и са огромен източник на замърсяване и ФПЧ.

Повече от 10 години откакто Синя и Зелена зона бяха въведени с аргумента, че събраните приходи ще бъдат инвестирани в строителство на нови подземни паркинги и гаражи, администрацията и кметът напълно абдикираха от собствените си задължения и обещания. Не беше построен нито един нов обществен паркинг, нито в центъра, нито в кварталите. През същия период, градове, разполагащи с много по-малък ресурс като Бургас, Пловдив и Стара Загора, успяха значително да подобрят паркирането и да превърнат кварталите си в подредени пространства за живот.

Проблемът не е в липсата на пари – ЦГМ вече десет години събира такси без да инвестира в нито един нов обект. Проблемът е в липсата на желание за работа на екипа, който управлява града без визия, надявайки се, че проблемите ще се решат от самосебе си.

На хаоса с паркирането трябва да бъде сложен край, ако искаме София да стане град, съизмерим с останалите европейски столици. Не гледаме на паркирането като на безкраен източник на пари за партийни каси, а като инструмент за осъществяването на мечтата ни за подреден и удобен за живот град.

Затова с нашия План за София предлагаме всеобхватна реформа, балансирана градска политика и сериозни и последователни инвестиции. Предвиждаме изграждането на подземни или многоетажни гаражи в центъра, както и асфалтиране на съществуващите и изграждане на нови монтажни паркинги в кварталите, в близост до домовете на нашите съграждани. Зоните за платено паркиране ще бъдат реорганизирани, така че централните градски улици да бъдат чувствително по-проходими. Крайната ни цел, за която ще работим активно, е гражданите да могат да оставят автомобилите си на регламентираните за това места, тротоарите да станат безопасни, равни и проходими площи за пешеходците, а зелените пространства – места за отдих и рекреация.