I.3. Бързо премахване на изоставени коли

Улиците, тротоарите и междублоковите пространства на София продължават да бъдат блокирани от хиляди стари и изведени от експлоатация автомобили, които излишно заемат пространство за паркиране и правят градската среда неприветлива. Това е следствие на тромавата, времеемка и неефективна процедура, която ангажира множество институции. Ние искаме значително да я опростим, доверявайки се на компетенциите на Столичен инспекторат, а самата репатрация да се извършва с паяци на Общинска полиция.

Елиминирайки ненужните етапи и институции от процеса, ще направим подаването на сигнали по-лесно, а реакцията – по-бърза.

Изоставен автомобил в междублоково пространство
Изоставените автомобили загрозяват градската среда

Местата за паркиране в големия град са недостатъчни и ценни, затова не можем да си позволим да бъдат излишно заемани от изоставени автомобили на трупчета. С репатрирането на хилядите подобни возила ще осигурим повече места за автомобилите и ще премахнем нелицеприятните гледки пред жилищата ни.